Köszöntő

Tisztelt Látogató!

A nagymányoki általános iskola 1955-ben vette fel II. Rákóczi Ferenc nevét. Az úr engem eszközül használa, hogy fölébresszem a magyarok kebelében a szabadságnak szerelmét. olvasható Rákóczi Emlékirataiban. Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való személyes áldozata máig szóló példát adnak nekünk.

Azt szeretnénk, hogy a ránk bízott gyermekek biztonságban, egészséges környezetben nevelkedjenek. Együttműködve a családokkal törekszünk a gyermekek személyiségének fejlesztésére. Hangsúlyt helyezünk a kulcskompetenciák kialakítására, az ismeretek, készségek és attitűdök egységére, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba. 

- Tanulóink legyenek képesek az egész életen át tartó fejlődésre (kulturális tőke)

- Illeszkedjenek be aktívan a társadalomba (társadalmi tőke)

- Legyenek képesek arra, hogy tisztességes munkát vállalhassanak (emberi tőke)

Szeretnénk, ha iskolában, zeneiskolában a gyermekek és szüleik megtalálnák azokat a lehetőségeket, személyére szabott törődést-gondoskodást, amire a későbbi tanulmányaik és felnőtt életük során szükségük lesz.

Arra törekszünk, hogy intézményünkben sokoldalú, szakmailag jól képzett, bizalmat közvetítő, hiteles szakemberek dolgozzanak.

Arra törekszünk, hogy tanulóink képessé váljanak az informatikai eszközök és digitális források önálló, célirányos használatára, megalapozva ezzel az önálló ismeretszerzést.

- Ezzel összhangban befogadjuk, adaptáljuk a nevelés és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. 

Szeretnénk, ha a nagymányoki köznevelés és közoktatás a település és a kistérség egyik meghatározó kulturális, sport, szellemi és művészeti központjává alakítaná kisvárosunkat. A nálunk végző gyermekek felkészülten kapcsolódhassanak be a felnőtt életbe és a civil szervezetek működésébe.

 

Üdvözlettel: Wusching Rita